• BS 476 Lichaamsanalyse weegschaal ... de gebruiksaanwijzing is te beknopt. Ik behrijp het als mijn gewicht bmi en vetgehalte getoond wordt... maar wat moet ik met de aanvullende gegevens zoals kcal? Mvg

    Gesteld op 10-5-2018 om 23:33 in forum Medisana Personenweegschaal Misbruik melden
    • Ik heb dezelfde klacht. Medisana schreef dat wanneer het BMI boven de 32 is en vetpercentage boven de 50% het niet zichtbaar is. Ook niet bij Diabetis of stofwisselingsziekte.. Geantwoord op 24-10-2018 om 14:58

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info