Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/130
Pagina verder
Art. 51152
DE Oberarm-Blutdruckmessgerät MTS
GB Upper arm blood pressure monitor MTS
Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de manejo
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Bruksanvisning
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!
Por favor ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Läses noga!
¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο!
FR Tensiomètre de bras MTS
IT
Sfigmomanometro da braccio MTS
ES
Tensiómetro para antebrazo MTS
PT
Aparelho de medição da tensão arterial no braço MTS
NL
Bloeddrukmeter voor de bovenarm MTS
FI
Verenpainemittari olkavarsimittaukseen MTS
SE
Blodtrycksmätare för överarm MTS
GR
Πιεσόµετρο άνω βραχίονα MTS
51152_MTS_West_NCL_FINAL.qxd:OA-Blutdruckmessgerät 15.02.2011 10:
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wat te doen als het luchtuitlaat-symbool (18) steeds knippert? Gesteld op 5-9-2019 om 16:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn bloeddrukmeter blijft oppompen en geeft tenslotte EE aan, wat is hier aan de hand? Gesteld op 10-5-2019 om 07:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb in mijn display de datum en het uur hoe kan ik deze wijzigen ? Gesteld op 15-11-2018 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bloeddrukmeter blijft maar oppompen en geeft daarna EE aan.
  De manchet zit goed en de batt. Vol.
  Heb de bloeddrukmeter ongeveer 2 jaar en nooit problemen gehad. Gesteld op 8-6-2018 om 15:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn bloeddrukmeter blijft maar op pompen en geeft dan EE aan Gesteld op 8-6-2018 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunt u mij de gebruiksaanwijzing medisana bloeddrukmeter 0297 in het nedelands mailen?
  jaikvara@hotmail.com B.V.D. Gesteld op 14-3-2018 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bloeddrukmeter blijft maar oppompen (3 á 4 keer) om uiteindelijk de melding EE te geven.Wat is er aan de hand? Gesteld op 18-1-2018 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke kant manchet moet voor? de gladde of die met klitteband Gesteld op 11-7-2016 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medisana MTS 51152 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medisana MTS 51152 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info