Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 130 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn hartslagsymbool knippert bij de rode balk.Frequentie is 78 Gesteld op 8-5-2020 om 16:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat te doen als het luchtuitlaat-symbool (18) steeds knippert? Gesteld op 5-9-2019 om 16:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn bloeddrukmeter blijft oppompen en geeft tenslotte EE aan, wat is hier aan de hand? Gesteld op 10-5-2019 om 07:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb in mijn display de datum en het uur hoe kan ik deze wijzigen ? Gesteld op 15-11-2018 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bloeddrukmeter blijft maar oppompen en geeft daarna EE aan.
  De manchet zit goed en de batt. Vol.
  Heb de bloeddrukmeter ongeveer 2 jaar en nooit problemen gehad. Gesteld op 8-6-2018 om 15:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn bloeddrukmeter blijft maar op pompen en geeft dan EE aan Gesteld op 8-6-2018 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Kunt u mij de gebruiksaanwijzing medisana bloeddrukmeter 0297 in het nedelands mailen?
  jaikvara@hotmail.com B.V.D. Gesteld op 14-3-2018 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bloeddrukmeter blijft maar oppompen (3 á 4 keer) om uiteindelijk de melding EE te geven.Wat is er aan de hand? Gesteld op 18-1-2018 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke kant manchet moet voor? de gladde of die met klitteband Gesteld op 11-7-2016 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Medisana MTS 51152

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info