• hier ook een CMK950 E: doet het de eerste 5 minuten gewoon dan stopt hij 2 seconden en draaid vervolgens de zelfde richting uit voor een seconde, dan stopt hij en piept 5 x achter elkaar dan 1 seconde niks en weer 5x en gaat zo door en staat op programma einde.. alles goed schoon gemaakt maar toch nog steeds het zelfde probleem..en dat gebeurd bij elk programma, met natte was of ook leeg.. ik ben bang dat het een elektronisch iets is.. weet iemand hier iets over? thanks!:-)

    Gesteld op 1-8-2011 om 15:34 in forum Marynen CMK 950 E Misbruik melden
    • Ik heb het advies van Pieter J.F. opgevolgd: Het plastic kapje, dat aan de achterkant rondom de as zit, eraf schroeven en dan de koolborstel, behuizing en as goed reinigen.
      Na het terugplaatsen wilde de droger niet starten en ging in snelle stappen meteen naar einde. Waarschijnlijk was dit omdat de koolborstel nog niet goed contact had met de as, dus na een flinke klap op de plastic kap schoot de borstel weer op de as en deed de droger het weer. Bedankt voor het advies! Geantwoord op 15-9-2012 om 12:45

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info