• Waarom staat er nergens in de handleiding dat de positie van de sensor t.o.v. de spaak van belang is? Hoe lager je deze plaatst hoe meer snelheid er gemeten wordt bij het zelfde aantal omwentelingen, toch?

  Gesteld op 4-8-2009 om 20:37 in forum Marwi union-5 Misbruik melden
  • Dit maakt geen verschil; het gaat om het aantal omwentelingen en niet de straal waarop de sensor is geplaatst.
   Wat wel belangrijk is is om de correcte omtrek van het wiel te bepalen, dit is nl. de afgelegde afstand bij één omwenteling. Het aantal omwentelingen van het wiel bepaalt zo de afstand en de snelheid.
   Geantwoord op 18-8-2010 om 12:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info