• Ik heb een makita 110 maar ik vind dat het basgeluid Veel te hoog is. Hoefenen zet men die minder

  Gesteld op 19-5-2019 om 09:59 in forum Makita DMR110 Misbruik melden
  • hoi ik heb hem ook maar volgens mij kun je die niet veranderen volgens mij komt dat door de DAP als je hem daar op hebt staan.maar dat weet ik niet zekers bij gebruikers handleiding staat ook niks van bij
   gr theo Geantwoord op 19-5-2019 om 10:06

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • Misschien even dit doen ontvangenDynamisch-bereikregeling (DRC) – DABDe DRC-functie kan zachtere geluiden gemakkelijker verstaanbaar maken wanneer de radio wordt gebruikt in een luidruchtige omgeving door het dynamisch bereik van het geluidssignaal te verkleinen. Er zijn drie compressieniveaus:DRC 0 Er wordt geen compressie toegepast.DRC 1/2 Er wordt een gemiddelde compressie toegepast. DRC 1 Er wordt maximale compressie toegepast.1. Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.2. Druk op de Band-knop om de DAB-band te selecteren.3. Druk op de Advanced-instelknop en draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat “DRC Value” (DRC-waarde) wordt afgebeeld op het display. Druk daarna op de Volumeknop/ weet het niet zeker ik moet dat nog doen of het dat is
   Gr Geantwoord op 19-5-2019 om 10:19

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info