• Programmeren aangepast. Iedere keer bij het proberen aan te passedn van het programma slaat hij de aanpassingen niet op en schakelt hij terug naar de voorgaande programmering. Hoe kunnen we dit oplossen?

  Gesteld op 16-11-2020 om 12:29 in forum Magnum Thermostaat Misbruik melden
  • Ja door alle wijzigingen aan te brengen en dan de middelste knop te vermijden. Na aanpassing niet meer aan te komen. Het is een soort enter knop, die de keuze activeert die in het scherm staat. Is niet een menuknop. Hoop dat ik het duidelijk genoeg heb omschreven. Succes. Geantwoord op 20-11-2020 om 21:30

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Dus als ik het goed begrijp na het overzicht van de instelling van de dag nergens meer aankomen? Dus ook niet via terug uit het menu? Geantwoord op 29-11-2020 om 13:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ja zo doe ik dat. En bij mij werkt dit.
   Laat maar weten of dit zo voldoende helder is om het juiste resultaat te bereiken. Anders kan ik het proberen beter te beschrijven. Succes! Geantwoord op 29-11-2020 om 14:28

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Heb het geprobeerd maar helaas neemt het standaard programma het weer over.
   Is het mogelijk dat u mij de stappen beschrijft? Geantwoord op 29-11-2020 om 22:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zojuist contact gehad met het bedrijf dat deze thermostaat verkoopt. Perfect geholpen en alle vragen beantwoord. Tel. nr. (0166) 60 93 00 Geantwoord op 30-11-2020 om 12:21

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info