Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1
1. Bedieningselementen
1. Telescoopantenne voor FM & KG ontvangst.
2. LCD display
3. Alarm 1 / volume harder
4. Alarm 2 / volume zachter
5. Slaaptoets / Radio aan
6. Sluimertoets / Radio uit
7. Geheugeninstelknop /toetsblokkering
8. Zenderzoekknop omhoog
9. Zenderzoekknop omlaag
10. Geheugen op zenders doorzoeken/omlaag teller
11. Pagina / Stopwatch
12. Voorkeuzetoetsen M0 – M9
13. Instelmodus selectie
14. Externe adapteringang
15. Standaard
16. Externe oortelefooningang
17. Draagriempje
18. Keuzeschakelaar voor golfbereiken
19. Fijnafstemming voor KG
20. Insteltoets voor verschillende displays
Lees dit eerst
BATTERIJEN
Dit apparaat werkt op 4 x UM3 (1.5Volt) batterijen (meegeleverd). Plaats de 4 x 1.5 V
batterijen in het batterijvak aan de achterkant van het apparaat. Let op de in het batterijvak
aangegeven polariteiten (+ en -). (Verkeerd plaatsen van de batterijen kan schade aan het
apparaat veroorzaken!). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen gecombineerd.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Belangrijk
Als het apparaat wordt afgesloten van de stroomvoorziening, heeft u 30 seconden de tijd
om de stroomvoorziening weer op gang te brengen. Indien het apparaat meer dan 30
seconden van de stroomvoorziening is afgesloten, zullen de door u ingestelde
geheugenplaatsen gewist worden en dient u het geheugen opnieuw in te stellen.
INDICATIE VOOR BIJNA-LEEG BATTERIJEN (te zien op display dmv ) )
Als de batterijen bijna leeg zijn, zal deze indicator aangaan. Wij raden u aan de batterijen
zo spoedig mogelijk te vervangen!
GEBRUIK MET ADAPTER
Op dit apparaat kan een 6.0V adapter worden aangesloten (meegeleverd) via de speciale
adapter-ingang.
Het is belangrijk om een 6.0V adapter te gebruiken met een positieve “+” polariteit,
volgens het symbool zoals aangegeven naast de adapter-ingang. Indien u een
adapter gebruikt met een verkeerde polariteit of een verkeerd voltage, zal het
apparaat defect raken.
Let op :
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Is er een nieuwe manchet te koop voor MT logic typy BDM 33A (HL888GA) Gesteld op 22-1-2018 om 13:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik aan een MTlogic wereldradio van het type TK-388PLL komen?
  Is dit model uit de markt?
  Wie was destijds de verkoper of wie was(is)de importeur? Gesteld op 21-9-2014 om 21:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • BT-1030MTB draadloos toetsenbord gebruiksaanwijzing Gesteld op 23-7-2014 om 21:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de autoradio van MTlogic model csr 3055u maar door verkoop van de auto heeft mn broer de stekkers er niet uit
  gehaald. Wie heeft of weet hoe ik aan de stekkers /aansluitingen kan komen. Met vriendelijke groet J.Vonk tel 0626404903.  Gesteld op 17-8-2013 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Voor alle belangstellenden.
  Als de radio op de netvoeding zit en de spanning valt uit dan ben je alle instellingen kwijt. Aanwezige batterijen bieden geen oplossing omdat die worden uitgeschakeld door de voedingsplug.
  Ik heb dit probleem als volgt aangepakt:
  Bij ingestoken voedingsplug is de min naar de batterijen verbroken, dit overbrug je met een 10 ohm weerstand.
  1) Overbrug het verbreekcontact in de voedingsplug met een weerstandje van 10 ohm. Dit soldeer je vast tussen de min van de netvoeding en de min van de batterijen.
  Hierdoor kan de radio ook worden gevoed vanaf de batterijen (via 10 ohm) als de plug er in zit.
  2) Zet oplaadbare AA accu's in de radio, DUS GEEN GEWONE BATTERIJEN MEER!!
  Nu zal bij netvoeding een laadstroom lopen door de accu's van ongeveer 15 tot 20 mA bij volle accu's.
  Als de accu's nagenoeg leeg zijn kan de laadstroom oplopen tot circa 45 mA en zal deze na verloop van tijd weer afnemen.
  De volgende situatie is nu gecreëerd:
  Bij netvoeding staan de accu's onder druppellading en blijven vol.
  Bij wegvallen van de netspanning nemen de accu's "naadloos" de voeding voor de radio over.
  Succes! Gesteld op 29-1-2012 om 20:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is van deze oplossing ook een plaatje beschikbaar? Ik kan niet gemakkelijk zien wat de plus en de min is die overbrugd moeten worden.
   Met groet en dank,
   pjdehaas@ziggo.nl Geantwoord op 2-7-2013 om 21:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wil de code weten van de afstandsbedieng, 3 cijfers voor interactieve tv. Gesteld op 6-12-2011 om 10:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg de wek-alarmen niet meer uit. Ook niet na het verwijderen van de batterijen. Erg lastig. Gesteld op 18-6-2011 om 08:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw MTLogic TK388PLL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van MTLogic TK388PLL in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info