• Voor alle belangstellenden.
  Als de radio op de netvoeding zit en de spanning valt uit dan ben je alle instellingen kwijt. Aanwezige batterijen bieden geen oplossing omdat die worden uitgeschakeld door de voedingsplug.
  Ik heb dit probleem als volgt aangepakt:
  Bij ingestoken voedingsplug is de min naar de batterijen verbroken, dit overbrug je met een 10 ohm weerstand.
  1) Overbrug het verbreekcontact in de voedingsplug met een weerstandje van 10 ohm. Dit soldeer je vast tussen de min van de netvoeding en de min van de batterijen.
  Hierdoor kan de radio ook worden gevoed vanaf de batterijen (via 10 ohm) als de plug er in zit.
  2) Zet oplaadbare AA accu's in de radio, DUS GEEN GEWONE BATTERIJEN MEER!!
  Nu zal bij netvoeding een laadstroom lopen door de accu's van ongeveer 15 tot 20 mA bij volle accu's.
  Als de accu's nagenoeg leeg zijn kan de laadstroom oplopen tot circa 45 mA en zal deze na verloop van tijd weer afnemen.
  De volgende situatie is nu gecreëerd:
  Bij netvoeding staan de accu's onder druppellading en blijven vol.
  Bij wegvallen van de netspanning nemen de accu's "naadloos" de voeding voor de radio over.
  Succes!

  Gesteld op 29-1-2012 om 20:09 in forum MTLogic TK388PLL Misbruik melden
  • Is van deze oplossing ook een plaatje beschikbaar? Ik kan niet gemakkelijk zien wat de plus en de min is die overbrugd moeten worden.
   Met groet en dank,
   pjdehaas@ziggo.nl Geantwoord op 2-7-2013 om 21:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info