• hallo ik heb een loopband mpf black sprinter als ik hem aan zet reageert die nergens op ik kan overal op drukken maar er gebeurt niets.wie kan mij vertellen wat er aan de hand is.bvd.a.masselink

  Gesteld op 21-2-2010 om 14:01 in forum MPF Blackbeat Misbruik melden
  • ik heb een zelfde loopband. Dezew is helemaal van slag en dinet gerest te worden. Ikheb geen gebruiksaanwijzing . weet je toevallig hoe dat moet ? of heb j ee een gebruiksaanwijzing?

   Ik hoor graag.
   mvr.gr.
   B.Melenhorst

   B Geantwoord op 24-5-2011 om 21:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info