• Mijn logitech harmony 300 is gevallen en nu doet-ie het niet meer en blijven de vier witte knopjes knipperen. Kan het zijn dat de batterij leeg is of is-ie kapot?

    Gesteld op 5-7-2017 om 22:12 in forum Logitech Harmony 300 quickstart guide Misbruik melden
    • Vaak als de witte lampjes blijven knipperen is ie aan een reset toe dat doe je door de batterijen er uit te halen even wachten dan er weer in. Werkt dat niet moet je het proberen met nieuwe batterijen en als niet lukt is ie waarschijnlijk toch stuk maar de Logitech 300 kan best wel wat hebben bij mij is ie ik weet niet vaak gevallen en doet het nog steeds.

      Succes!!!! Geantwoord op 7-7-2017 om 09:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info