Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/100
Pagina verder
Loewe Assist
Fernbedienung
Remote control
Télécommande
Telecomando
Mando a distancia
Afstandsbediening
Fjernbetjening
Kauko-ohjain
Fjärrkontroll
Bedienungsanleitung
Operation instructions
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de manejo
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kom ik via afstandsbediening van favoriete zenders af? Gesteld op 19-10-2018 om 23:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan mijn Sony videorecorder niet goed aansluiten op mijn Loewe TV serie 1279
  Gesteld op 9-9-2018 om 11:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • onze Loewe tv heeft slecht verstaanbaar geluid. doffe toon.
  hoe kan ik dit verbeteren? Gesteld op 18-11-2017 om 16:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zou graag terug kijken willen instellen maar ik kom niet verder dan de rode knop indrukken maar dan ik een stilstaand beeld dat in mijn enige rode knop watvoor knop ik dan indrukken om verder te komen?? Gesteld op 12-2-2017 om 21:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • menu knop afstandsbediening werkt niet, kan geluid niet aanpassen
  Gesteld op 28-1-2016 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Afstandsbediening doet het ineens niet meer
  Batterijen vervangen maar dat helpt ook niet
  Wat te doen? Gesteld op 29-12-2015 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had het zelfde probleem. Ik keek bij het vervangen van de batterijen niet naar het + en - symbool onder de batterijen maar ging er automatisch van uit dat het grote spiraalvormig veercontact altijd de - is, zoals dat gebruikelijk is bij de meeste apparaten.
   Echter nu had ik de beide batterijen in de zelfde richting erin geplaatst en dus werkte de bediening niet. Stom, stom, stom :-) Dus: KIJK GOED NAAR HET PLUS EN MIN SYMBOOL ONDER DE BATTERIJ.
   Groet, Siebe Geantwoord op 1-9-2016 om 20:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Loewe Loewe Assist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Loewe Loewe Assist in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 11,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info