• Loewe L32 onthoudt beeldinstelling (16:9) niet. Omroeplogo's en standen van sportwedstrijden raken boven half uit beeld. Kan wel (16:9) instellen maar na het aan en uitzetten is de oude (verkeerde) instelling weer terug. Ik bevestig de nieuwe instelling steeds met OK en ook met het END knopje op de afstandsbediening. Doe ik iets verkeerd, vergeet ik iets, heeft de TV een batterij(onthouden functies wanneer de TV uit staat) ??
    Wie kan mij helpen ??
    Henk

    Gesteld op 6-4-2021 om 11:15 in forum Loewe Concept L32 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info