• Kunnen de trappers vast gezet wordem if eraf gehaald worden. Oms kleintje komt ertegen aan met zijn voeten

  Gesteld op 11-3-2020 om 17:28 in forum Little tikes 3-in-1 Trike 627361M Misbruik melden
  • De trappers kunnen zo gezet worden dat ze niet ronddraaien. Dat gaat doormidden van de zwarte schijf in het voorwiel uit te trekken. In geduwd kunnen de trappers weer gebruikt worden. De voetjes kunnen op de steuntjes staan.
   Kijk anders even naar de filmpjes op YouTube voor de vele mogelijkheden van de 3-in 1- Trike
   Succes Geantwoord op 11-3-2020 om 19:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info