Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
User Guide
Linksys E-Series Routers
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb internet maar geen toegang tot wifi. Hoe kan ik dit verhelpen? Gesteld op 4-10-2020 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb deze router nieuw en kan het wachtwoord niet vinden. Waar staat dat Gesteld op 10-3-2015 om 19:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi hoi mijn vraag ben mijn wachtwoord kwijt door iemand ander aan gesloten en ja nu kwijt wat nu Gesteld op 6-3-2015 om 11:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • I need urgently the username and password for the LinksysE1200 Gesteld op 12-9-2014 om 17:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe wijzig ik het radiokanaal van de E1200 van 1 naar 6, 10 of 11 om geen last te hebben van de router van de buren? Gesteld op 18-9-2013 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • had hetzelfde probleem. ga naar de instellingen van je router. klik op draadloos en je komt bij je basisinstellingen WLAN. kies in plaats van "Wi-Fi Protected Setup™" handmatig. En nu kan je je kanaal veranderen Geantwoord op 9-2-2014 om 02:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • wachtwoord kwijt hoe vind ik het terug Gesteld op 5-7-2013 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als je het hebt opgeschreven kijk daar dan eerst naar,
   Sommige routers hebben een standaardwachtwoord, (admin ?)
   Voor reset heb je CD & draadloos verbinding nodig: mocht je deze router helemaal opnieuw willen installeren, houd reset knop 5 seconden lang ingedrukt om alles eraf te gooien. Doe Cd erin verbind draadloos met computer.
   Geantwoord op 31-8-2013 om 21:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Bij mij ging dit resetten het best zonder kabel met enkel draadloos; koppel eventuele Ethernet/internet kabels los als je draadloos kunt via laptop/notebook.Geantwoord op 31-8-2013 om 22:14

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Linksys E1200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Linksys E1200 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Linksys E1200

Linksys E1200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 25 pagina's

Linksys E1200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 25 pagina's

Linksys E1200 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 761 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info