• Bovengrijper pakt de draad van de linker draad niet. Dus borduurt de linker draad naald niet.

  Gesteld op 11-7-2019 om 22:43 in forum Lewenstein Multilock 700de Misbruik melden
  • Heb je toevallig een naald verwisseld? Controleer dan of de naald goed ingestoken is (met platte kant naar achteren). Let op dat de naalden niet op gelijke hoogte zitten, de linkernaald zit iets hoger dan de rechternaald.
   Mochten de naalden goed ingestoken zijn, dan is het zinvol om de machine even na te laten kijken waarom de draad van de linkernaald niet meegenomen wordt.

   Met vriendelijke groeten,
   Lea Lewenstein Geantwoord op 15-7-2019 om 15:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info