• Bij bepaalde spelletjes verdwijnt de taakbalk onder in het scherm. Dan moet de tablet weer opnieuw opgestart worden. Kan dit niet anders? Hoe kan ik de taakbalk in beeld houden?

    Gesteld op 26-7-2018 om 11:20 in forum Lenovo TAB3 10 Plus - TB3-X70F Misbruik melden
    • Ik heb dat ook bij sommige spellen. Maar als je veegt van onder naar boven, echt vanuitn helemaal onderin. Komt het wel tevoorschijn. Geen idee of je dit verder anders kunt instellen. Steeds uit en opnieuw opstarten isnook nietngoed Geantwoord op 17-2-2019 om 14:44

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info