• Mijn computer start niet meer op. Het is al vaker gebeurt dat als je wegloopt dat het scherm zwart word en uiteindelijk uit valt, zodra die uitvalt start hij niet meer op, soms uren lang niet maar hij ging uiteindelijk wel aan. Nu is hij al 2 dagen niet aan gegaan ik snap er echt niks van

    Gesteld op 4-7-2015 om 17:05 in forum Lenovo Flex 2-14 Misbruik melden
    • Ik heb exact het zelfde probleem. Computer hier voor eens bij media markt terug binnengegeven, maar had na 2 weken opnieuw het zelfde probleem. Heeft u hiervoor al een oplossing gevonden? Geantwoord op 11-8-2015 om 20:21

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info