548005
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
SoundPlate 540 (SoundPlate 540, S54A2-D)
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes
aufmerksam durch und bewahren Sie zum späteren Nachschlagen auf.
BEDIENUNGSANLEITUNG
SoundPlate 540
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

LG-LAB540-SOUNDPLATE

Zoeken resetten

 • Mijn lab 540 heeft een storing. Dit gebeurt er telkens de cd lade springt steeds op open en close en geeft een krakend geluid hierbij. Als ik hem dan weer op optical zet is het weer goed. Zou dit stof kunnen zijn of echt een defect.
  Hoop dat er iemand een antwoord voor mij heeft omdat ik nog steeds tevreden ben met dit systeem. Gesteld op 28-6-2022 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik het geluid gelijk met de lippen op de TV. Voor mij heel storend aangezien ik wat doof ben dus blijkbaar ook op de lippen let. Gesteld op 2-4-2018 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste mensen, ik heb bij de MediaMarkt in Duitsland een soundplate gekocht, type LAB650W.
  Kan van deze soundplate de gebruikshandleiding nergens terug vinden en ik zit met een probleem.
  De soundplate accepteerd geen enkele dvd of cd, met open/close bediening gaat de dvd of cd naar binnen, maar komt er vrijwel meteen weer uit. Ik kan van dit probleem nergens iets terug vinden en zou het erg op prijs stellen als jullie mij verder kunnen helpen.

  Met vriendelijke groeten,
  C. Mank Gesteld op 13-3-2017 om 21:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde euvel bij de LAB540W ; in de handleiding staat er niets over. Ook op internet heb ik geen oplossing kunnen vinden. Ik lees het graag als iemand intussen wat meer weet.

   Met vriendelijke groet,
   Hans Kösters Geantwoord op 13-12-2017 om 20:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • als je de t.v. uitzet gaat de soundpate ook uit hoe kun je dit anders instellen Gesteld op 17-8-2014 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG LAB540 SOUNDPLATE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG LAB540 SOUNDPLATE in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 8,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG LAB540 SOUNDPLATE

LG LAB540 SOUNDPLATE Gebruiksaanwijzing - English - 76 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info