• De warmtepomp geeft een foutmelding ch 14. Wat is hiervan de oorzaak?

    Gesteld op 13-12-2013 om 13:48 in forum LG H09SN Therma V Misbruik melden
    • Ch 14 is een foutmelding die eigenlijk als de water flow goed is en de druk boven de 1,2 bar zelf oplost. Als u een app heeft van LG moet u niet de warmtepomp en DWH uitzetten.
      U heeft dan geen wifi het enige wat u dan kan doen is de stroom eraf halen voor 1 minuut. Daarna zet u weer stroom er op als u dan ziet staan water pump operation zet snel de waterpomp aan via de App. U zult dan direct zien dan alles weer gaat werken zet direct de kamer temperatuur wat hoger. Voor andere is het simpel zet alles aan en als u CH 14 ziet wacht dan een uur de waterpomp zal zich zelf herstellen. Geantwoord op 17-12-2022 om 17:01

      Waardeer dit antwoord (33) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info