Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn ereader is vastgelopen op 'n pagina. Hij reageert nergens meer op, niet op omslaan, licht etc. Gesteld op 8-9-2016 om 08:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat ie niet op licht reageert is niet zo vreemd, want een mini heeft geen licht. Maarrreee je zou eens een reset kunnen proberen. Geantwoord op 28-9-2016 om 09:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • naast de aansluiting om je ereader op te laden is een klein gaatje daarin kan u de ereader met een papierklem resetten. als dat niet lukt via internet handleiding raadplegen daarin staat hoe u een harde reset moet doen.Geantwoord op 28-9-2016 om 11:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik adobe digital installeren op mijn kobo mini? Gesteld op 10-11-2015 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Die kan je niet op je e-reader installeren, die moet je op je pc installeren, via ADE kan je dan boeken op je e-reader zetten. Geantwoord op 17-11-2015 om 11:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kobo Mini bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kobo Mini in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info