Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
[UK] Instruction Manual
Air Cooler
MODEL NO.: BL-168DLR
With Remote Control
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik weet niet hoe ik de watertank veilig kan verwijderen. De slangetjes zitten verankerd aan de bodem. Iemand een tip? Gesteld op 8-9-2020 om 09:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Iemand een oplossing voor het steeds lekken van water uit de bak van mijn Kinzo Aircooler? Is hij stuk of komt dit door iets anders? Wie weet raad? Gesteld op 26-6-2020 om 16:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bakje goed sluiten Het water loopt via het slangetje naar de bovenkant via het papieren filter naar de bovenkant van het waterreservoir. Even nakijken of alles goed zit. Succes Geantwoord op 7-8-2020 om 13:06

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • Hoe moet ik Air coler aan zetten blauwe reservaten bij voelen met water en dan ? Gesteld op 26-6-2020 om 13:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om de pieptoon bij het bedienen van de luchtkoeler uit te zetten. Gesteld op 28-8-2019 om 14:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zou ook graag willen weten hoe ik het waterreservoir goed kan schoonmaken ook in verband met legionella hoop dat ik daar een antwoord op krijg Gesteld op 26-8-2019 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is makkelijk te doen tirerap doorknippen van pompje in het waterbakje clippjes waar het tussen geklemd zit iets openbuigen en pompje uit de klem halen nu is het waterbakje te verwijderen en schoon te maken.Pompje terugplaatsen en nieuwe tirerap aanbrengen.Waterbakje goed sluiten(ivm lekkage)
   Succes Geantwoord op 7-8-2020 om 13:00

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Gm ik heb vorige mnd bij de action de aircooler BL 168 DLR gekocht.
  In de beschrijving staat dat er een nat gordijnpapier moet zijn.
  Echter die zit er niet bij. Waar kan je dit onderdeel kopen.
  Heeft kinzo een onderdelenhuis?
  Gr en bedankt Gesteld op 13-7-2019 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb bij action de air cooler model bl 168 dlr gekocht, maar de nat gordijnpapier zit er niet bij. Hoort vlgs de beschrijving erbij te zitten ? Waar kan je dat kopen. Gesteld op 13-7-2019 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • in de handleiding staat dat je aan de achterkant het reservoir eruit kunt halen. dit kan echter niet want de waterpomp zit vast Gesteld op 22-6-2019 om 18:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hai...ik zie steeds deze vragen terug komen, hier , zo ook van mij! Niemand reageert hier....waardeloos ja, je kunt e.e.a. Nóóít schoonmaken , dus m.i. onverantwoord! Ik gebruik dit apparaat alleen als droge blazer...(voor de zekerheid, verder prima als ventilator) ... Geantwoord op 13-9-2019 om 20:42

   Waardeer dit antwoord (12)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kinzo BL-168DLR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kinzo BL-168DLR in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 1,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info