• over koel/vries combinatie van whirlpool (Amerikaanse ijskast) Is het normaal dat de tussen stijl (tussen koel en vriesgedeelte) zo warm wordt? het toestel is +/- 7jaar oud. Ons is het nooit eerder opgevallen dat dit zo heet is.
    Jan Van Den Heuvel

    Gesteld op 14-10-2014 om 20:58 in forum Meubels Keuken Misbruik melden
    • Hoi Jan, heb je hier ooit antwoord op gekregen? Ik heb hetzelfde probleem. Lijkt me erg energie verslindend...... Geantwoord op 26-6-2015 om 12:20

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info