Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/103
Pagina verder
WELBEDANKT!
Wij willen u hartelijk danken voor de aankoop van deze
KENWOOD FM dubbelbander. KENWOOD komt steeds met
amateurradio-producten op de markt die bij de serieuze hobbyist
bijzonder in de smaak vallen. En deze zendontvanger is hierop
geen uitzondering. Dit keer presenteert KENWOOD een
draagbare zendontvanger met ingebouwde TNC voor eenvoud
in datacommunicatie als nooit tevoren. KENWOOD is ervan
overtuigd dat zowel de spraak- als de datacommunicatie van dit
apparaat u zeer tevreden zullen stellen.
MODELLEN DIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
BESCHREVEN WORDEN
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende
modellen:
TH-D7A: 144/440 MHz FM dubbelbander
(V.S./ Canada)
TH-D7E: 144/430 MHz FM dubbelbander
(Europa)
KENMERKEN
Hieronder volgt een korte beschrijving van de voornaamste
kenmerken van deze zendontvanger.
Ingebouwde TNC die geschikt is voor het AX.25 protocol. Bij
gebruik in combinatie met een draagbare computer geschiedt
packet-communicatie in een handomdraai.
Bijgeleverd programma voor verwerking van dataformaten die
ondersteund worden door het Automatic Packet/ Position
Reporting System (APRS
®
)
.
Kan op een band packet-data ontvangen terwijl tegelijk op de
andere band geluid wordt ontvangen.
Voorzien van 200 geheugenkanalen waarin frequenties en
diverse andere gegevens geprogrammeerd kunnen worden.
Bovendien kunt u de geheugenkanalen een naam geven
bestaande uit 8 alfanumerieke tekens en speciale tekens uit de
ASCII set.
Ingebouwde CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
waarmee u automatisch oproepen van andere zenders kunt
onderdrukken.
Uitgerust met een groot, duidelijk afleesbaar LCD-display
waarop alfanumerieke tekens kunnen worden afgebeeld.
4 cursortoetsen die u in staat stellen de meeste functies met één
hand te programmeren.
Verruimt de toepassingsmogelijkheden van de los verkrijgbare
VC-H1 Interactieve Visuele Communicator; een apparaat
ontworpen voor plug-and-play slow-scan kleurentelevisie
(SSTV).
Biedt de mogelijkheid tot gebruik van het Sky Command
System 2 voor afstandsbediening van een KENWOOD HF
zendontvanger (alleen TH-D7A).
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kenwood TH-D7E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kenwood TH-D7E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info