Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/103
Pagina verder
N-96
Kies eerst de gewenste band.
Druk eerst op [MENU] voor toegang tot de APRS menu-nummers.
1
Alleen TH-D7A
gnineideB eitcnuF .zlbeiZ
laanakneguehegneepeoR
po ]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]0[]0[
]0[
]0[]0[
laanaknegueheG
)tuokcol(naalsrevo
FFO/NO
63
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]1[]1[
]1[
]1[]1[ FFO/NOeitcnufnooT 22
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]2[]2[
]2[
]2[]2[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
navnezeiK
eitneuqerfnoot
22
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , )s1(]2[)s1(]2[
)s1(]2[
)s1(]2[)s1(]2[
temnetratS
-eitneuqerfnoot
eitacifitnedi
52
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]3[]3[
]3[
]3[]3[ FFO/NOSSCTC 04
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]4[]4[
]4[
]4[]4[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
SSCTCnavnezeiK
eitneuqerf
93
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , )s1(]4[)s1(]4[
)s1(]4[
)s1(]4[)s1(]4[
SSCTCtemnetratS
eitacifitnedi-eitneuqerf
04
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]5[]5[
]5[
]5[]5[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
-eitneuqerfnavnezeiK
edraawsgniviuhcsrev
12
dnabzHM811edseiK
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]6[]6[
]6[
]6[]6[
edomMF/MA
raalekahcs
1
15
]OFV[]OFV[
]OFV[
]OFV[]OFV[ ]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]7[]7[
]7[
]7[]7[
]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[ ]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[ ]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
navnezeiK
etsnevob/etsredno
eitneuqerfsnerg
64
]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]8[]8[
]8[
]8[]8[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
navnezeiK
patseitneuqerf
64
laanakneguehegneepeoR
po ]F[]F[
]F[
]F[]F[ , ]9[]9[
]9[
]9[]9[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ /
]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[ ]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
nisneket8.xamreoV
neenavgnimaneB
laanaknegueheg
92
gnineideB eitceleS .zlbeiZ
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]1[]1[
]1[
]1[]1[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
nisneket9.xamreoV
maanpeorponjiM 66
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]2[]2[
]2[
]2[]2[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
regnavtno-SPG 26
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]3[]3[
]3[
]3[]3[
edjizdalbsgnizjiwreveiZ
/daargetdeerB
snevegeg-daargetgnel
86
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]4[]4[
]4[
]4[]4[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
raatnemmoc-eitisoP 96
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]5[]5[
]5[
]5[]5[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
margotcip-redneZ 76
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]6[]6[
]6[
]6[]6[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
nisneket02.xamreoV
tsketsutatS 07
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]7[]7[
]7[
]7[]7[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
lavretnidnez-nocaeB 57
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]8[]8[
]8[
]8[]8[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
nisneket23.xamreoV
dap-tekcaP 27
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]9[]9[
]9[
]9[]9[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
edohtemdnez-nocaeB 47
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]A[]A[
]A[
]A[]A[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
nisneket9.xamreoV
edocspeorG 17
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]B[]B[
]B[
]B[]B[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
roovdnatsfA
gnikrepeb-tsgnavtno
57
]2[]2[
]2[
]2[]2[ , ]C[]C[
]C[
]C[]C[ ]PU[]PU[
]PU[
]PU[]PU[ / ]NWD[]NWD[
]NWD[
]NWD[]NWD[
]KO[]KO[
]KO[
]KO[]KO[
diehneE 56
102

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kenwood TH-D7E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kenwood TH-D7E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info