Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe stel ik de voicemail in op mijn telefoon want er is geen handleiding bij Gesteld op 28-6-2015 om 23:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Helaas staat de handleiding voor de KPN Twintoon 10 niet op deze site. Ik heb namelijk het vervelende probleem, dat ik wel gebeld kan worden, maar als ik zelf bel krijg ik na het kiezen van bij voorbeeld het nummer van mijn buurman 7772986 of UPC 0900-1580 de Politie, ambulance, of brandweer meldkamer aan de lijn. UPC zegt, dat het aan mijn toestel kan liggen. Wie helpt? Gesteld op 28-5-2009 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is de vraag ooit voor u opgelost? Ik heb hetzelfde probleem. Eerst met draadloze telefoon. Nieuwe batterijen geprobeerd en andere draadloze telefoon. Nu met twintoon 10 die ik nog had liggen. Ik ben bereikbaar maar kan zelf niet uitbellen. Hij zegt dat het nummer niet bestaat of hij de lijn valt dood. UPC zegt zoek het maar uit....
   Hoop dat iemand kan helpen. Geantwoord op 23-9-2010 om 13:19

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KPN TwinToon Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KPN TwinToon Plus in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info