• Als ik bel kunnen ze mij niet horen .. maar als ze mij bellen horen ze mij wel .. van alles al geprobeerd. . Batterij eruit .. ressetten .. modem aan/uit .. stekkers eruit

    Gesteld op 17-6-2016 om 13:01 in forum KPN Arizona Basic 100 Twin Misbruik melden
    • Microfoon uit- en inschakelen Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen 1. Druk tijdens het gesprek op de C toets, in het display verschijnt “MUTE AAN”. 2. De microfoon is nu uitgeschakeld. 3. Druk nogmaals op de C toets om de microfoon weer in te schakelen. Dit geprobeerd maar dat lukt niet! Geantwoord op 27-6-2016 om 18:18

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info