Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • We zoeken de spelregels van Tip Tap Top, een heel oud bordspel Gesteld op 28-12-2019 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Tip Tap Top, Jumbo
   Om te beginnen kiest iedere speler zijn kleur en zet zijn vier vingerhoedjes op het grote vlak van zijn kleur. Dat vlak is zijn thuis.
   De speler die aan de beurt is gooit de dobbelsteen en mag met een vingerhoedje naar keuze het aantal ogen van de dobbelsteen lopen in de richting van zijn keuze.
   Hopelijk kom je in jouw beurt op de plek waar een vingerhoedje van een tegenstander staat, dan spring je er bovenop (tijdens het passeren van een andere vingerhoedje mag je die niet terloops meenemen). Vanaf dat moment is dat jouw stapel. Maar iemand anders kan er ook weer bovenop gaan staan en dat maakt het spel eigenlijk ondragelijk spannend.
   Het is de bedoeling dat je gevangen vingerhoeden gauw naar je eigen hokje brengt. Een vingerhoed mag alleen terug naar z'n hok om andere vingerhoeden thuis te brengen. Je hoeft niet precies op het hokje te landen, als je direct voor je hok staat en je gooit 6, dan zet je een stapje je hok in, haalt de bovenste vingerhoed eraf en loopt daarmee nog 5 stapjes in de richting naar keuze. De gevangen vingerhoeden zijn dan gewonnen en doen verder niet meer mee.
   Op het bord kun je ook nog “vrij” staan, als je op een vlakje staat met jouw kleur. Een andere vingerhoed mag je dan niet pakken maar mag er wel naast gaan staan.
   Als er enkel nog maar 1 persoon vingerhoeden heeft om mee verder te spelen, dan is het spel afgelopen. Officieel heeft die laatste speler gewonnen.
   Geantwoord op 19-6-2020 om 13:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Heeft iemand de spelregels van het spel 'Herrie op de prairie' Gesteld op 27-10-2019 om 21:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heeft u voor mij de uitleg over de Magische toverstaf van Jumbo Gesteld op 25-2-2018 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Jumbo Bordspel

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info