Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
© Disney
Gebruik de stickers en
de glitters om je dagboek een
persoonlijk tintje te geven.
Met de delen die
je uitknipt, kun je een
bladwijzer maken om snel
te vinden waar je in je
dagboek was gebleven,
en zelfs een bordje voor
op je deur, zodat je niet
wordt gestoord als je zit
te schrijven.
d
p
el
7
8
Lief dagboek,
vandaag hadden we
een rekentoets:
Wat een ramp!
Wat een ramp!
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, the Netherlands.
Visit: www.jumbo.eu. Made in the EU.
NL Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger
dan 36 maanden.Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
DE Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile.
Erstickungsgefahr. Schachtel mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.
F Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient des
éléments de petites dimensions pouvant être absors. Risque d’obstruction.
Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour rérence ultérieure.
18237
Handleiding
Maak
je eigen
dagboek
18237 Violetta Dagboek NL Rules.indd 118237 Violetta Dagboek NL Rules.indd 1 13-03-14 16:1913-03-14 16:19
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Disney Violetta Maak Je Eigen Dagboek bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Disney Violetta Maak Je Eigen Dagboek in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info