Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe schakel ik het sabotagealarm uit bij vervanging batterijen? Gesteld op 7-4-2020 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe schakel ik het sabotage alarm uit bijv. om de batterijen te vevangen
  Gesteld op 8-3-2020 om 11:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een iPhone gekocht maar voor mijn systeem moet ik een account ingeven , waar kan ik deze terugvinden Gesteld op 29-10-2019 om 08:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Help ik heb een nieuwe stekker willen aansluiten maar moest direct weg en nu weet ik ni meer waar plus en min moet aangesloten. Worden
  Wie kan me helpen
  Kleur van in de centrale kan ik niet zien Gesteld op 12-4-2019 om 20:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan men bij het inschakelen en uitschakelen van het alarm de akoestische indicatie uitschakelen maw dat je enkel een led signaal krijgt, groen, rood en ook de uitloopvertraging uitgeschakeld wordt
  mvg
  yves Gesteld op 19-2-2019 om 05:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg telkens een tamper alarm op mijn pir in de keuken en kan het niet oplossen. Ieman een idee? Gesteld op 24-2-2018 om 01:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vraagje , heb ik een abonnement nodig bij een jablotron alarm? Gesteld op 20-2-2018 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn schoonmoeder heeft dit systeem met een afstandbediening erbij. Als wij komen en het alarm staat erop, wat moeten we nog extra bij de cijferige tikken want alleen de 4 cijfers gaat het alarm af Gesteld op 5-7-2016 om 19:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hangt ervan af. even je pc aan het systeem hangen, zien of je de prefix hebt aangevinkt staan, indien ja dan is je code ipv bvb 1234 dan *(nummer gebruiker)1234 dus prefix afvinken. ook even zien bij gebruikers of je wel effectief recht hebt om deze sectie te bedienen. Geantwoord op 14-1-2017 om 18:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-100 systeem bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-100 systeem in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info