• Mijn schoonmoeder heeft dit systeem met een afstandbediening erbij. Als wij komen en het alarm staat erop, wat moeten we nog extra bij de cijferige tikken want alleen de 4 cijfers gaat het alarm af

    Gesteld op 5-7-2016 om 19:31 in forum Jablotron JA-100 systeem Misbruik melden
    • hangt ervan af. even je pc aan het systeem hangen, zien of je de prefix hebt aangevinkt staan, indien ja dan is je code ipv bvb 1234 dan *(nummer gebruiker)1234 dus prefix afvinken. ook even zien bij gebruikers of je wel effectief recht hebt om deze sectie te bedienen. Geantwoord op 14-1-2017 om 18:48

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info