700483
19
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
19
Specifications
Electrical Specications
Operating Voltage 14.4V DC (10V – 15.9V allowable)
Maximum Current Draw 1.5 A
Standby Current Draw 120 mA
Fuse Value 5 A
Remote Turn-on Capacity 40 mA (max)
Operating Temp Range -4 F to +158 F (-20 C to +70 C)
Display
Size / Type 3.5-inch / TFT LCD backlighted
Resolution 320 x 240
Audio Outputs/Inputs
Output Channels 4 stereo pairs of RCA plugs (3 variable + 1 xed level)
Output Zones
1 main zone (variable), 2 assignable zones (variable)
and 1 xed level zone
Maximum Output Voltage 4V RMS (zones 1/2/3), selectable 4V/2V/1V RMS (zone 4)
Output Impedance 250 ohm
Input Channels 1 stereo pair of RCA plugs (2V/1V RMS input sensitivity)
Tuner
FM Tuner with RDS 87.5 MHz to 107.9 MHz (0.2 MHz step)
AM Tuner 530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step)
NOAA Weather Band Tuner 162.400 MHz to 162.550 MHz (0.025 MHz step)
Favorites 18 presets across all tuners
Bluetooth®
Prole A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Core Specication Version 2.1 + EDR
Codec SBC, aptX®
Connection Range Up to 35 ft / 11 m
USB
Interface USB 2.0 host
Maximum Current Output 1 A
Supported Audio Formats MP3, WAV, WMA
iPhone® Compatibility 5, 5c, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+ (all Lightning connector models)
Dimensions
Unit W x H x D 5.94 in. x 3.90 in. x 3.17 in. (151 mm x 99 mm x 80.5 mm)
Mounting Hole W x H 4.70 in. x 3.25 in. (119.50 mm x 82.50 mm)
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio MM100s bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio MM100s in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info