Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
3
HR-vlakschermkappen
HR vlakschermkappen
HR 2060/2 RVS 60 cm
HR 2090/
2 RVS 90 cm
Typenummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de wasemkap vermeldt,
welke zichtbaar wordt zodra het filter verwijderd wordt.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • We wonen sinds kort in dit appartement en lopen tegen een vervuilde itho nr 2060 aan.
  Hoe krijgen wij de filters eruit? Gesteld op 8-10-2020 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HR2060/2
  Heeft deze afzuigkap druk toetsen om de afzuiging aan te zetten.
  daarmee bedoel ik hoeft er bij dit model geen extra schakelaar geplaatst te worden Gesteld op 18-4-2020 om 08:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De halogeenverlichting vanITHO afzuigkap type HR 2060 doen het niet meer. Het zijn niet de lampjes en het afzuigcysteem werkt wel. Wie kan mij helpen dit te vervangen? Gesteld op 19-9-2016 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wasemkap gereinigd,rooster in vaatwasser gedaan.
  Krijg het rooster niet meer in wasemkap "geklikt".
  Vorige keer was het geen enkel probleem.
  Graag ontvang ik een tip om dit klusje te klaren Gesteld op 14-7-2014 om 18:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Neem even contact op met de leverancier van de afzuigkappen. Dat zijn wij sinds een aantal jaren niet meer. Novy Nederland heeft alle activiteiten overgenomen en de technische staf daar, helpt je graag verder. Je kunt hen bereiken op 088 011 91 10 Geantwoord op 15-7-2014 om 09:33

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Itho HR 2060 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Itho HR 2060 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info