• Wasemkap gereinigd,rooster in vaatwasser gedaan.
  Krijg het rooster niet meer in wasemkap "geklikt".
  Vorige keer was het geen enkel probleem.
  Graag ontvang ik een tip om dit klusje te klaren

  Gesteld op 14-7-2014 om 18:20 in forum Itho HR 2060 Misbruik melden
  • Neem even contact op met de leverancier van de afzuigkappen. Dat zijn wij sinds een aantal jaren niet meer. Novy Nederland heeft alle activiteiten overgenomen en de technische staf daar, helpt je graag verder. Je kunt hen bereiken op 088 011 91 10 Geantwoord op 15-7-2014 om 09:33

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info