• hoe vervang ik de tl-lamp

    Gesteld op 15-6-2012 om 17:02 in forum Itho D613 Misbruik melden
    • Het vervangen van de tl-lamp van de Itho afzuigkap D613 gaat als volgt: leg eerst op de kookplaat een handdoek en kussen, trek dan de klep omlaag waar de tl-lamp zich in bevindt, nu zijn er aan de onderkant (dat is dus de voorkant in gesloten positie als de afzuigkap in werking is) van deze klep 2 schroefjes die je moet los draaien, daarna aluminium hoekstripje verwijderen, oppassen dat glasplaat er niet uitschuift en eruit valt. Dan glasplaat eruit nemen. Nu kun je de tl-lamp vervangen en alles weer in omgekeerde volgorde monteren.

      Veel succes bij je vervanging. Geantwoord op 27-9-2012 om 10:46

      Waardeer dit antwoord (17) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info