• Mijn itho D-7025 veroorzaakt kortsluiting in huis als ik een van de knopjes gebruik om hem aan te zetten. Kan de module voor de knopjes gedemonteerd worden zodat erachter schoon gemaakt kan worden? Of is de module los verkrijgbaar?
  Met vriendelijke groet
  Ernest

  Gesteld op 20-9-2017 om 20:55 in forum Itho D 7025 Misbruik melden
  • U kunt het beste even rechtstreeks contact opnemen met Novy Nederland. Zij voeren sinds 7 jaar het merk Itho onder dit label uit en kunnen u antwoord geven op deze vraag. U kunt hen bereiken via 088 011 9110

   Met vriendelijke groet,

   Itho Daalderop Geantwoord op 21-9-2017 om 13:22

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info