• Frans
  Ik heb een boiler 80 l EDR 51
  nummer 4050225
  KS0342185124
  weet iemand hoe oud die is ???

  Gesteld op 15-9-2022 om 18:48 in forum Inventum EDR Misbruik melden
  • Ik heb ooit deze informatie gekregen over de Inventum boilers. Wie weet helpt dit:

   Als de boiler/warmtepomp van voor 2014 is dan staat het 1e cijfer voor het kwartaal en de 2e en 3e cijfer voor het jaartal.

   Als de boiler/warmtepomp na 2014 is dan staan de 1e en 2e cijfer voor het jaartal en de 3e en 4e cijfer voor de week.
   Geantwoord op 12-7-2022 om 10:40 Geantwoord op 15-9-2022 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info