• Inventum EDR 81 serie nr 2040476 heeft een lekage onder dat zwarte bak waar de opwarm tijd knop en temperatuur knop zit. wat kan ik het beste doen?

  Gesteld op 5-9-2015 om 17:42 in forum Inventum EDR Misbruik melden
  • Geachte heer, mevrouw,

   Een lekkage uit de afdekkap aan de onderzijde van de boiler duidt op een lek in: of de flensplaat (waar verwarmingselement, thermostaat en temperatuurbeveiliging op gemonteerd zijn) of de binnenketel.

   In beide gevallen is het verstandig contact op te nemen met de installateur of een service monteur. Indien het een lekkage van de flensplaat betreft, dan is deze mogelijk nog uit te wisselen. Een lekkage van de binnenketel is niet te repareren.

   Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Inventum B.V. Geantwoord op 9-9-2015 om 11:48

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info