• De originele handleiding was zoekgeraakt bij de vorige eigenaar.
  Als de handleiding nagenoeg een kopie is van het origineel zal het
  wel een goeie zijn.

  De gevraagde nederlandse handleiding is in één pdf in het Nederlands
  én in 't Frans.
  Dat laatste is dus overbodig en kost alleen maar extra papier.

  Het bindwit van de afgedrukte pagina's is wel wat krap, zodat de nieten
  of de perforaties bij de tekst in de weg gaan zitten.
  Het dubbele van de bindwitmarge had beter geweest.

  Gesteld op 4-8-2011 om 15:26 in forum Inventum BM05 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info