• Hallo Firma Inventum.

  Is het mogelijk om een gebruikers handleiding te verkrijgen voor model. BM05 ?
  Wij zijn onze kwijtgeraakt .
  Nu is het zeer moeilijk om goed gebruik te maken van de machine.
  We hebben getracht het uit te printen ,maar dat werd een fiasco.
  Vandaar mijn vraag om een nieuwe handleiding.

  Ons adres is. Heine
  Kruiskamplaan 110
  1911LN. Uitgeest
  Bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Gesteld op 5-9-2014 om 09:25 in forum Inventum BM05 Misbruik melden
  • is het mogelijkom een gebruikers handleiding voor broodmachine BM05 inventum
   te sturen naar ons veel te veel om te printen

   ons adres is:
   van doorn
   van binsbergenstraat 7
   5388ak nistelrode
   email:fvdoorn@outlook.com

   B V D Geantwoord op 9-10-2014 om 17:05

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info