504091
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
B M 1 2 0
BROODMACHINE
BREAD MAKER
BROTMASCHINE
MACHINE À PAIN
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Inventum-BM-120

Zoeken resetten

 • Ik heb een inventum broodbakmachine BM121, nu wil ik Abrikozenjam maken, moet ik de abrikozen in stukjes snijden Gesteld op 20-10-2015 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als je ze in "kleine" stukjes snijdt is het makkelijker voor de machine er moes van te maken. Draait en mengt dan makkelijker. Zeker als de abrikozen erg vast zijn. Lijkt mij ook een kleine moeite. Succes Geantwoord op 21-10-2015 om 09:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • in de handleiding staat dat programma 9 voor alleen bakken is en dat het programma is vvorgeprogameerd op 60 minuten. Bij mij staat het voorgeprogammeerd op 10 minuten.
  Als ik naar 60 minuten doorklik stel ik de tijdvertraging in werking, dat is niet de bedoeling.
  Vraag: Hoe stel ik de 60 minuten bakken in? Gesteld op 17-3-2014 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, wat laat misschien en ook niet meer nodig. Bij menu 9 moet je knopje cycle drukken. Vervolgens de time clock blijven indrukken tot gewenste tijd. Loslaten en nogmaals op cycle drukken ter bevestiging. Dan op startdrukken. KLaar Geantwoord op 22-10-2014 om 22:04

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Inventum BM 120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Inventum BM 120 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 8,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info