• in de handleiding staat dat programma 9 voor alleen bakken is en dat het programma is vvorgeprogameerd op 60 minuten. Bij mij staat het voorgeprogammeerd op 10 minuten.
  Als ik naar 60 minuten doorklik stel ik de tijdvertraging in werking, dat is niet de bedoeling.
  Vraag: Hoe stel ik de 60 minuten bakken in?

  Gesteld op 17-3-2014 om 12:41 in forum Inventum BM 120 Misbruik melden
  • Hallo, wat laat misschien en ook niet meer nodig. Bij menu 9 moet je knopje cycle drukken. Vervolgens de time clock blijven indrukken tot gewenste tijd. Loslaten en nogmaals op cycle drukken ter bevestiging. Dan op startdrukken. KLaar Geantwoord op 22-10-2014 om 22:04

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info