663682
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/54
Pagina verder
bloeddrukmeter • bloodpressure monitor
BDA432
gebruiksaanwijzing
instruction manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Inventum-BDA432

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik de gewone bloeddruk meten de mmHg en niet dekPa Gesteld op 27-4-2023 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de uitslag van mijn metingen zijn tussen 21 en 25 sys. Is dat een andere aanduiding dan in mmhg? Gesteld op 25-1-2022 om 09:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb het helemaal geïnstalleerd. En als we starten is de eindresultaat dat hart goed is naar de bovendruk blijft 20.9 staan Gesteld op 13-2-2021 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe krijg ik het puntje van bloedrukmeter van kPa naar mmHg Gesteld op 28-9-2020 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb sinds gisteren een BDA432 bloeddrukmeter aangeschaft. Maar de metingen kloppen totaal niet, veel te hoog. Bvb 223 boven en 131 onder. Div metingen verrich met de vereiste tussen tijden, wel enig verschil maar veel te hoog. 2e meting 196 boven en 131 onder druk. Dit terwijl de meting bij de huisarts goed is rond 138 boven en 85 onder. Mijn leeftijd is 75 jaar. Het frapante is dat dit soort resultaten met een oudere digitale meter ook veel te hoog zijn.? Heeft iemand hier een verklaring voor?
  P.s, bij mijn vrouw zijn de resultaten soorgelijk? Gesteld op 21-3-2019 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb precies dezelfde problemen. Heb inventum om opheldering gevraagd, men heeft gevraagd of het pijltje op kPa staat of mmHg deze staat op kPa, verder nog geen antwoord daarop ontvangen. Geantwoord op 14-10-2019 om 22:11

   Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Inventum BDA432 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Inventum BDA432 in de taal/talen: Nederlands, Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info