• Heb sinds gisteren een BDA432 bloeddrukmeter aangeschaft. Maar de metingen kloppen totaal niet, veel te hoog. Bvb 223 boven en 131 onder. Div metingen verrich met de vereiste tussen tijden, wel enig verschil maar veel te hoog. 2e meting 196 boven en 131 onder druk. Dit terwijl de meting bij de huisarts goed is rond 138 boven en 85 onder. Mijn leeftijd is 75 jaar. Het frapante is dat dit soort resultaten met een oudere digitale meter ook veel te hoog zijn.? Heeft iemand hier een verklaring voor?
    P.s, bij mijn vrouw zijn de resultaten soorgelijk?

    Gesteld op 21-3-2019 om 10:28 in forum Inventum BDA432 Misbruik melden
    • Ik heb precies dezelfde problemen. Heb inventum om opheldering gevraagd, men heeft gevraagd of het pijltje op kPa staat of mmHg deze staat op kPa, verder nog geen antwoord daarop ontvangen. Geantwoord op 14-10-2019 om 22:11

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info