• Betreft de display van de wandschouw afzuigkap AKB9004RGT.
  Bij aanraking dient het display zichtbaar te worden zodat je kan zien waar en wat je doet. Nu weekt dat bij mijn afzuigkap opeens niet meer. Bij aanraken van de juiste plaats, blind dus, worden de cijfers wel weer zichtbaar maar alleen dan ook de 1,2 of 3.
  Daarna weer donker en en licht stipje in het midden.
  vraag, wat is er aan de hand en nog belangrijker, hoe krijg ik het display weer op de normalen wijze zichtbaar?

  Met dank en groet,
  Dick

  Gesteld op 5-3-2023 om 17:40 in forum Inventum AKB9004RGT Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info