• heb nieuwe batterijen in gedaan maar als ik op de aan/uit knop druk en het beeldscherm komt te voorschijn dan geeft hij aan dat de batterijen leeg zijn en en valt het beeld scherm weer na een paar sec weer uit

  Gesteld op 6-3-2017 om 15:04 in forum Intersteel DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 Misbruik melden
  • U zou nog een ander setje batterijen kunnen proberen. Mocht dit hierdoor niet verbeteren dan kunt u het beste contact opnemen met u dealer voor garantie aanvraag.

   Ard van den Bovenkamp
   Verkoop Intersteel. Geantwoord op 7-3-2017 om 09:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info