• Wegens faulissement van leverancier HUBO te Kamperland kan ik nergens een bedrijf vinden dat mijn intersteel door viewer 2.0, aangeschaft 23-11-2012, kan repareren. Wie weet een oplossing ?

  Gesteld op 21-8-2014 om 12:08 in forum Intersteel DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 Misbruik melden
  • Contactgegevens importeur/distributie:
   Van Leeuwen International
   Utrechtsestraatweg 220 NL-3911 TX Rhenen
   P.O.box 128 NL-3910 AC Rhenen
   The Netherlands
   KvK Utrecht 30048912

   T: +31 (0)318 - 47 77 77
   F: +31 (0)318 - 47 77 78

   Klik op deze LINK

   sales@vanleeuwenint.nl
   Geantwoord op 7-12-2014 om 21:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info