• Goeien dag,ik zou graag een handleiding hebben om te zien hoe alles werkt.want die vent die dat geplaatst heeft ,heeft mij dat nooit bezord. die was mij voorgesteld door een vriend,maar den aap kwam uit de mouw
    toen hij dat moest installeren hij graakte er niet weis uit heeft alles te samen er 4dagen overgedaan en met behulp van een vriend is het in orde gekomen.grt pros segers st-jacobstraat 41 9200 Dendermonde..
    (hij heeft zelfs ne goeie video kit terug gestuurd hij ging niet volgens hem.))

    Gesteld op 17-9-2020 om 16:20 in forum Diversen Intercom Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info