• Mijn wasmachine heeft vetluis, ik kook hem zonder was, gooi er soda in maar het blijft terugkomen
    Ik was al 25 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt. Het lijkt wel of dit aan de wasmachine ligt, mss krijg je dit erbij als de wasmachine maar 250 euro heeft gekost…….

    Gesteld op 16-10-2014 om 17:31 in forum Indesit iwb 6143 Misbruik melden
    • Ik had hier ook last van en heb de rubberen ring schoon gemaakt! Nu was ik elke week 1x mijn handdoeken op 90 graden omdat ik met vloeibaar wasmiddel was! Geantwoord op 15-6-2015 om 19:36

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info