• hallo mijn was is steeds nog kletsnat na wassen en drogen en dit na meer dan 3uur draaien ..is nieuwe machine

  Gesteld op 19-6-2020 om 11:44 in forum Indesit XWDE 861480 Misbruik melden
  • Ik gebruik het droogprogramma ook niet meer ,het duurt te lang .Ik droog de was maar op de ouderwetse manier ……..op de drooglijn .Is met het warme weer sneller droog .Ik baalde er ook van dat het zo lang duurde . Geantwoord op 19-6-2020 om 12:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • heb ik ook was alleen met deze machine erg jammer van het mooie wasdroog verhaal maar het klopt niet plus dat de machine dan veel herrie maakt. Geantwoord op 26-2-2021 om 19:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info